Slovenčina English Deutsch

Job offer

Position: CNC Milling Machine Operator / CNC Lathe Operator

We are expanding our team and are looking for a suitable candidate to join our workforce in the position of a conventional milling machine operator/lathe operator on CNC machines.

Position: Welder

We are expanding our team and looking for a suitable candidate to join our workforce in the position of a welder using TIG/CO2/electrode (MMA)/MIG/MAG methods for welding aluminum/stainless steel with a thickness of 1 mm/black material/stainless steel sheets/heating systems.

Position: Electrical Technician

We are expanding our team and are looking for a suitable candidate to join our workforce in the position of an electrical technician.

Position: Saw Operator

We are expanding our team and looking for a suitable candidate to join our workforce in the position of a saw operator.

Position: Locksmith

We are expanding our team and looking for a suitable candidate to join our workforce in the position of locksmith.

Position: HVAC Technician

We are expanding our team and looking for a suitable candidate to join our workforce in the position of HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) Technician.

Position: Electrician/Mechanic

We are expanding our team and looking for a suitable candidate to join our workforce in the position of Electrician/Mechanic for the assembly of mechanical parts for manufacturing production lines.

Position: CNC Programmer

We are expanding our team and looking for a suitable candidate to join our workforce in the position of CNC (Computer Numerical Control) Programmer for milling/turning machines in programming languages MAZAK/Sinumeric/SIEMENS/HASS.

Position: CNC Bender

We are expanding our team and looking for a suitable candidate to join our workforce in the position of CNC Bender.

Position: Painter (Sprayer)

We are expanding our team and looking for a suitable candidate or multiple candidates for the position of a painter specializing in spray painting with water-based or powder coatings.

Position: Mechanic/Assembler

We are expanding our team and are looking for a suitable candidate or multiple candidates for the position of a Mechanic/Assembler for the assembly of technological production lines.

Position: Pipefitter

We are expanding our team and seeking a suitable candidate or multiple candidates for the position of Pipefitter.

Position: Inspection Technician

We are expanding our team and looking for a suitable candidate or multiple candidates for the position of Inspection Technician.

Position: Grinder/Polisher/Satin Finisher

We are expanding our team and looking for a suitable candidate or multiple candidates for the position of Grinder/Polisher/Satin Finisher.

Position: Toolmaker

We are expanding our team and looking for a suitable candidate or multiple candidates for the position of Toolmaker.

Position: Machine Setter

We are expanding our team and looking for a suitable individual or multiple candidates for the position of Machine Setter.

 

Robotické zváranie a zváracia technika: Aktuálnu ponuku zváracej techniky zákazník nájde na internetovej stránke nášho e-shopu (preklik) v ktorom sa nachádzajú aj podrobnejšie detaily o jednotlivých modeloch zváracej techniky. Pri štandardných zváračkách sú uvádzané aj kalkulované predajné ceny. Pri špeciálnych a unikátnych zváračkách a robotických zváracích strojoch sa kalkulácia ceny poskytuje zákazníkom na vyžiadanie v prípade seriózneho záujmu.

Skúšky tesnosti a automatizácia: Spoločnosť taktiež poskytuje poradenstvo ohľadne automatizácie rôznych pracovných procesov. Skúška tesnosti prebieha zo 6 hlavných krokov, ktorými sú Príprava potrubia, uzatvorenie potrubia, naplnenie potrubia skúšobným médiom, postupné zvyšovanie skúšobného tlaku, sledovanie únikov a vyhodnotenia výsledkov skúšky. Skúška tesnosti je dôležitým krokom pri inštalácii, údržbe a oprave potrubných systémov a zaručuje, že potrubia sú schopné plniť svoju funkciu spoľahlivo a bezpečne.

Príprava potrubia: Potrubie je dôkladne vyčistené a pripravené na skúšku. To zahŕňa odstránenie nečistôt, prípadne odvetranie alebo odvod vzduchu z potrubia.

Uzatvorenie potrubia: Potrubie je uzatvorené na oboch koncoch, aby sa vytvorila uzavretá sústava. To sa zabezpečuje pomocou uzatváracích armatúr, ventilov alebo dočasných tesnení.

Naplnenie potrubia skúšobným médiom: Potrubie je naplnené skúšobným médiom, ktoré môže byť vzduch, voda alebo iná vhodná látka, v závislosti od aplikácie.

Zvýšenie skúšobného tlaku: Skúšobný tlak sa postupne zvyšuje a udržuje na požadovanej hodnote. Táto hodnota sa riadi špecifikáciami a normami pre daný potrubný systém.

Sledovanie únikov: Po dosiahnutí požadovaného skúšobného tlaku sa potrubie sleduje počas určitého časového obdobia. Pri skúške sa vyhodnocuje, či dochádza k únikom vzduchu, vody alebo iného skúšobného média.

Vyhodnotenie výsledkov: Na základe sledovania sa vyhodnocuje, či potrubný systém alebo spoje splňujú požadovanú úroveň tesnosti. Ak nie sú splnené požiadavky, je potrebné identifikovať a opraviť prípadné úniky alebo nedostatky.