Slovenčina English Deutsch

Ponuka práce

Pozícia CNC frézar/CNC sústružník

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na výkon práce na konvenčných strojoch v rámci pracovnej pozície frézar/sústružník na CNC strojoch. Môžu byť aj viacerí, v tom prípade je nemecký jazyk v partií podmienkou.

Pozícia zvárač

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu zvárač metódou TIG/CO2/elektróda(MMA)/MIG/MAG na zváranie hliníka/nerezovej ocele hrúbky 1 mm/čierny materiál/nerezové plechy/vykurovací systém.

Pozícia elektrotechnik

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu elektrotechnik.

Pozícia pilčík

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu pilčík.

Pozícia zámočník

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu zámočník.

Pozícia vzduchotechnik

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu vzduchotechnik.

Pozícia elektrikár

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu elektrikár/mechanik na montáž mechanických častí pre výrobu výrobných liniek.

Pozícia CNC programátor

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu programátor CNC fréz/sústruhov v programovacom jazyku MAZAK/Sinumeric/SIEMENS/HASS.

Pozícia CNC ohýbač

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu CNC ohýbač.

Pozícia lakýrnik

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu lakýrnik na striekanie farby na vodovej báze/na práškové lakovanie.

Pozícia mechanik/montážnik

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu mechanik/montážnik na montáž technologických liniek.

Pozícia potrubár

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu potrubár.

Pozícia revízny technik

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu revízny technik.

Pozícia brúsič/leštič/satynér

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu brúsič/leštič/satynér.

Pozícia nástrojár

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu nástrojár.

Pozícia nastavovač

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu nastavovač.

 

Robotické zváranie a zváracia technika: Aktuálnu ponuku zváracej techniky zákazník nájde na internetovej stránke nášho e-shopu (preklik) v ktorom sa nachádzajú aj podrobnejšie detaily o jednotlivých modeloch zváracej techniky. Pri štandardných zváračkách sú uvádzané aj kalkulované predajné ceny. Pri špeciálnych a unikátnych zváračkách a robotických zváracích strojoch sa kalkulácia ceny poskytuje zákazníkom na vyžiadanie v prípade seriózneho záujmu.

Skúšky tesnosti a automatizácia: Spoločnosť taktiež poskytuje poradenstvo ohľadne automatizácie rôznych pracovných procesov. Skúška tesnosti prebieha zo 6 hlavných krokov, ktorými sú Príprava potrubia, uzatvorenie potrubia, naplnenie potrubia skúšobným médiom, postupné zvyšovanie skúšobného tlaku, sledovanie únikov a vyhodnotenia výsledkov skúšky. Skúška tesnosti je dôležitým krokom pri inštalácii, údržbe a oprave potrubných systémov a zaručuje, že potrubia sú schopné plniť svoju funkciu spoľahlivo a bezpečne.

Príprava potrubia: Potrubie je dôkladne vyčistené a pripravené na skúšku. To zahŕňa odstránenie nečistôt, prípadne odvetranie alebo odvod vzduchu z potrubia.

Uzatvorenie potrubia: Potrubie je uzatvorené na oboch koncoch, aby sa vytvorila uzavretá sústava. To sa zabezpečuje pomocou uzatváracích armatúr, ventilov alebo dočasných tesnení.

Naplnenie potrubia skúšobným médiom: Potrubie je naplnené skúšobným médiom, ktoré môže byť vzduch, voda alebo iná vhodná látka, v závislosti od aplikácie.

Zvýšenie skúšobného tlaku: Skúšobný tlak sa postupne zvyšuje a udržuje na požadovanej hodnote. Táto hodnota sa riadi špecifikáciami a normami pre daný potrubný systém.

Sledovanie únikov: Po dosiahnutí požadovaného skúšobného tlaku sa potrubie sleduje počas určitého časového obdobia. Pri skúške sa vyhodnocuje, či dochádza k únikom vzduchu, vody alebo iného skúšobného média.

Vyhodnotenie výsledkov: Na základe sledovania sa vyhodnocuje, či potrubný systém alebo spoje splňujú požadovanú úroveň tesnosti. Ak nie sú splnené požiadavky, je potrebné identifikovať a opraviť prípadné úniky alebo nedostatky.