Slovenčina English Deutsch

Často kladené otázky (FAQ)

Doteraz som o Vás nepočul, je bezpečné riešiť zamestnanie cez Vašu personálnu agentúru?

Áno, sme riadna spoločnosť zapísaná v obchodnom registri a sprostredkovávame zamestnanie od roku 2016. Webová stránka vznikla len nedávno za účelom osloviť viac ľudí ako Vy, čo o nás ešte nepočuli s cieľom rozšíriť povedomie a nadviazať nové spolupráce s kvalifikovanými uchádzačmi.

Prečo by som sa mal uchádzať o zamestnanie práve cez Vás?

Ako personálna agentúra pracujeme s ľuďmi veľmi radi a jednáme otvorene. Dôležité je poznamenať, že počúvame a berieme na vedomie aj hlas uchádzača, teda aj ten Váš. Staviame na vzájomnej dôvere a vieme, že zo začiatku môže byť dotyčný pesimistický a preto nechávame na ňom, aby si stanovil určité podmienky sám a presvedčil sa, že ich vieme a dokážeme naplniť. Ak máte stále pochybnosti, presvedčte sa referenciami od našich top partnerov, ktoré o nás na našu spoločnosť uviedli.

V akom sektore ponúkate pracovné príležitosti?

Prioritne sa zameriavame na podniky a spoločnosti pôsobiace vo výrobnom, resp. priemyselnom sektore. Spoločnosti, s ktorými nadväzujeme partnerstvá si vždy najprv overíme, a až následne kontaktujeme s cieľom uzatvorenia spolupráce. Tieto podniky sú etablované spoločnosti, ktoré pôsobia desiatky rokov a sú lídrami v službách, ktoré poskytujú, alebo sa zaraďujú medzi popredné spoločnosti v danom segmente alebo odvetví. Aktuálne pracovné pozície si môžete pozrieť v sekcii Ponuka práce alebo kliknutím tu.

Ako je riešená doprava a ubytovanie v prípade práce v zahraničí?

Každému uchádzačovi dávame možnosť rozhodnúť sa, či si želá, aby sme za neho ubytovanie vybavili v našom mene, alebo si nájde a vybaví ubytovanie ako sa vraví, na vlastnú päsť. Uchádzačom nevnucujeme ani nepodnecujeme informácie, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie, avšak zdôrazňujeme, na základe predošlých skúsenosti, že je lepšie pre obe strany, ak ubytovanie rieši zamestnávateľ resp. v tomto prípade, personálna agentúra na vlastnú časovú a peňažnú dotáciu. Náklady vzniknuté s dopravou do zamestnania si hradí v plnej výške uchádzač, avšak všetko záleží na dohode medzi sprostredkovateľom a zamestnávateľom. V určitých prípadoch sa možno dohodnúť na percentuálnej kompenzácií vzniknutých a preukázaných nákladov zamestnancovi.

Ako prebieha zamestnávací proces? Koľko približne trvá a vzťahujú sa v tejto súvislosti na mňa ako uchádzača nejaké poplatky za sprostredkovanie?

Dĺžka v dňoch od úspešného pohovoru po nástup do zamestnania je individuálna a väčšinou záleží od kapacít zamestnávateľa. Všeobecne možno udať rozmedzie od 3 dní do 2 týždňov. Všetko záleží aj od pripravenosti uchádzača, či disponuje potrebnými certifikátmi, povereniami alebo povoleniami. Výberový proces je zadarmo a neobjavujú sa žiadne skryté poplatky. Na želanie uchádzača je ale možné vybaviť aj prehliadku spoločnosti, pracovného prostredia a aj cvičného dňa, u nás nazývaného aj „test-day“ v rámci ktorého si uchádzač danú pracovnú pozíciu vie vyskúšať a rozhodnúť sa, či vyhovuje jeho predstavám. Zároveň si aj firma overí uchádzačove zručnosti a schopnosti. Po obojstranne spokojnosti môže uchádzač od nasledujúceho dňa nastúpiť do výkonu zamestnania. Naši kolegovia vybavia v tomto prípade potrebné náležitosti a dohodnú deň obhliadky s prihliadnutím na časové možnosti spoločnosti.

Čo všetko potrebujem ak chcem ísť pracovať do zahraničia?

Naše personálne oddelenie potrebuje od každého uchádzača základné údaje z jeho dokladov. Samozrejmosťou je občiansky preukaz, zdravotný poukaz (kartička poistenca), banková banka (najmä číslo účtu v tvare IBAN). Väčšinu pracovných ponúk tvoria ponuky pre samostatne zárobkové činné osoby (skratka SZČO) avšak disponujeme aj ponukami na trvalý pracovný pomer. V prípade SZČO ponúk potrebujeme od uchádzača aj živnostenské osvedčenie, potvrdenie o pridelení čísiel IČO a DIČ. V závislosti od pracovnej ponuky taktiež potrebujeme certifikáty týkajúce sa preukázania odbornosti zvárania, alebo získané oprávnenia podľa vyhlášok (napr. v odbore elektrotechnika). Všetky osobné údaje spracovávame v súvislosti s etickým kódexom spoločnosti a v súlade s ohranou osobných údajov podľa vyhlášky xxx a GDPR. Viac o spracovaní osobných údajov si môžete prečítať v sekcii xxx s názvom xxx alebo kliknutím tu.

Bývam ďaleko, je možné nezúčastniť sa osobného stretnutia a stretnúť sa v online priestore?

Samozrejme, je možná aj takáto forma interakcie. Vstupný pohovor je pre nás veľmi dôležitý, nakoľko je to po väčšine prvý kontakt s Vami. Každá zúčastnená strana predsa uprednostňuje poznať tú druhú, a tak isto je to aj v tomto prípade. Nejde o ústne skúšanie, ide skôr o otvorený, viac neformálny ako formálny rozhovor, v ktorom sa snažíme, aby sa uchádzač cítil komfortne a jeho prejav bol čo najmenej ovplyvnený stresom. O toto sa snažíme tak v osobnom, ako aj v online prostredí. Prispôsobíme sa požiadavkám uchádzača a sme ochotný mu vyhovieť v tom, akú formu interakcie uprednostňuje.

Uprednostňujete kandidátov, ktorý na pozíciu reagujú telefonicky pred tými, ktorí reagujú emailom alebo opačne?

K uchádzačom pristupujeme bez rozdielov na ich komunikáciu, v prípade, že je korektná a jednoznačná. Uvedomujeme si, že nie každý sa vie „predať“ spôsobom, že musí o sebe rozprávať a radšej uprednostní emailovú reakciu a niekomu sa na druhú stranu nechce písať dlhý email, keď sa vie odprezentovať za krátky telefonát alebo osobné stretnutie. Akceptujeme a reagujeme na obe uvedené formy interakcie. Koniec koncov, nie je podstatné to, akou formou uchádzač komunikuje ale to akými skúsenosťami a vedomosťami disponuje.

Akú splatnosť faktúr ponúkate?

Zo skúsenosti vieme, že otázka ohľadne fakturácie a následnej splatnosti je jednou z najbežnejších a preto sme sa rozhodli zodpovedať ju aj v tejto sekcii. Splatnosť faktúry je individuálna, avšak novým zamestnancom dávame možnosť tzv. samozvolenia výplatného dňa. Po istej dobe, kedy už je medzi zamestnancom a sprostredkovateľom vybudovaná dôvera, splatnosť sa upraví na zaužívaný dátum, ktorý je obvykle 15 kalendárny deň nasledujúceho mesiaca po fakturovanom mesiaci.

Aký životopis je podľa Vás ako personálnej agentúry ideálny?

Životopis je prvým podkladom, ktorý od Vás dostaneme a ktorý zároveň aj posielame ďalej k potenciálnym zamestnávateľom. Vaše cenné skúsenosti a znalosti, vedomosti a prax je to, čo Vás odlišuje od ostatných uchádzačov na danú pozíciu. Prepracovanejším životopisom zvyšujete svoje šance uspieť. Ideálny vzorový životopis neexistuje, nakoľko nikdy sa nenájdu dva životopisy, ktoré sú identické, avšak, existuje pár tipov, ktorými sa aj ten Váš vie priblížiť k ideálnemu. Okrem konkrétnej pracovnej pozície rozpíšte aj svoje pracovné kompetencie a zodpovednosti, ktoré si daná pracovná ponuka vyžadovala, spomeňte certifikáty, ktorými disponujete, absolvované kurzy a školenia, toto všetko Vás profiluje.