Slovenčina English Deutsch

Služby

Spoločnosť MAS Services disponuje vo svojej podnikateľskej činnosti širokým portfóliom poskytovaných služieb. Zameriavame sa na sprostredkovanie a realizáciu krátkodobých aj dlhodobých projektov, zamestnania prostredníctvom služieb personálnej agentúry, na prevádzkovanie obchodu zo zváracou technikou a príslušenstvom. Okrem iného sa venujeme aj robotizácii a automatizácii procesov, robotickému aj manuálnemu zváraniu spolu s prislúchajúcim poradenstvom v spomínaných oblastiach. Prioritne ide o tieto činnosti:

  • V rámci personálnej agentúry sa personalisti spoločnosti zameriavajú na spracovávanie rozličných škál pracovných pozícií a následne oslovenie vhodných potenciálnych kandidátov zo širokej databázy, aby bola pozícia čo najviac kompatibilná s potenciálnym uchádzačom o prácu. Intenzívne sa snažia o oslovovanie s cieľom získania nových spoločností, ktoré by rozšírili portfólio partnerov.
  • V oblasti robotického zvárania a zváracej techniky sa spoločnosť venuje obchodnej činnosti s týmto tovarom. Obstaraný tovar starostlivo vystavujeme v show roome. Väčšie a na výrobu náročnejšie zváračky, najmä robotické zváračky, spoločnosť v prípade seriózneho záujmu obstará od dodávateľa a následne vykoná všetky procesy potrebné k tomu, aby bol tento tovar čo najskôr a čo najvýhodnejšie dodaný.
  • V oblasti skúšok tesnosti a automatizácie poskytujeme kompletné poradenstvo a návrhové riešenia rôznych výrobných procesov našim partnerom. Okrem vypracovania a spracovania návrhu vypracovávame aj cenovú kalkuláciu. Na žiadosť klienta vieme dané riešenia sfunkčniť a plne uviesť do prevádzky pri minimálnom zdržaní prevádzkového cyklu dodávanej spoločnosti.

Naše personálne oddelenie vykonáva okrem iného aj úlohu sprostredkovateľa zamestnania pre potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Širokú škálu spoluprác s poprednými korporáciami, ktoré sú lídrami v danom odvetví, udržujeme a neustále budujeme dobré vzťahy a prostredie v ktorom sa všetky zainteresované strany cítia komfortne. Na jednej strane nám záleží na spokojnosti a dobrých spätných väzbách od našich zamestnancov a na druhej strane nás teší pozitívny feedback od našich zamestnávateľov. Maximálna spokojnosť akejkoľvek zainteresovanej strany je pre nás prioritou.