Slovenčina English Deutsch

O nás

Ako spoločnosť sme si vedomý, že existuje široký rozvojový potenciál a preto sa neustále snažíme o zdokonaľovanie jednotlivých činností, čím prispievame k vyššej efektívnosti a plynulosti chodu jednotlivých firemných procesov. Prioritným cieľom spoločnosti je naplňovanie potrieb a požiadaviek zákazníkov so zámerom maximalizácie ich spokojnosti. Naším poslaním je, že sa s efektívnou komunikáciou, úplnou transparentnosťou, dôverným partnerstvom a zodpovedným konaním postupne snažíme byť jasnou a prvoradou voľbou v nami poskytovaných službách.

MAS Services spolupracuje s viacerými kvalifikovanými a etablovanými zamestnávateľmi naprieč celou Európskou Úniou. Udržiavanie a rozširovanie portfólia zamestnávateľov je jedným z hlavných cieľov spoločnosti. Okrem toho je prioritným cieľom spoločnosti spokojnosť všetkých zainteresovaných strán, ktoré vstupujú do interakcie s našou spoločnosťou. Spoločnosť MAS Services, s. r. o. bola založená v roku 2016 ako servisné stredisko pre servis a sprevádzkovanie technológií ako aj poradenské činnosti v oblasti údržby a optimalizácií procesov. Postupne ako firma rástla, začala byť oslovovaná zahraničnými existujúcimi partnermi o pomoc v rámci prideľovania zamestnancov. Následne bola založená Slovenské personálne agentúra ako aj agentúra dočasného zamestnania pre Nemecko a v roku 2023 aj pre Rakúsko. Sme zameraný na pomoc v oblasti CNC obrábania, elektriky, mechaniky, zvárania ako aj technicko-administratívnych pracovníkov.

Náš team

Kristína Staneková

Personal assistant

Ľubomír Kušniarik

Sales Manager

Radoslav Jeřábek

Accountant

Šimuniová Miriam

HR manager

 

Náš tím tvorí malá skupina angažovaných ľudí, pričom každý z nich sa zameriava na oblasť, v ktorej sa vie najlepšie profilovať a v ktorej už má získané odborné poznatky s nadobudnuté rôznorodé skúsenosti a zručnosti. Naši zamestnanci sa neustále zdokonaľujú a rozvíjajú svoj potenciál, aby mohli napredovať a posúvať podnikanie spoločnosti vpred. Všetci členovia sú neodmysliteľnou súčasťou tímu, pričom každí z nich je jeho rovnocenným participantom, ktorý svojou angažovanosťou a oddanosťou prispieva k dosahovaniu firemných cieľov. V spoločnosti veríme a sme presvedčení, že náš tím tvorí základ úspešnej cesty a tešíme sa na ďalšie spoločné úspechy a výzvy, ktoré nás čakajú. Spoločnými silami sa snažíme naplniť podstatu našej vízie, ktorou je stať sa v čo najvyššej miere klientsky orientovanou spoločnosťou v poskytovaní prvotriednych služieb zainteresovaným stranám. Stručne a výstižne Vám tu jednotlivých členov nášho tímu predstavíme.


Boris GROHMANN – konateľ spoločnosti

Je zodpovedný za vedenie, reprezentáciu, dobré meno a chod spoločnosti MAS Services.

Boris je férový, priebojný a ambiciózny. Nechýba mu odvaha, je rozhodný a sebavedomý. Svoje sebavedomie vyvažuje sebakritickosťou. Má dobrú schopnosť predvídať a vie nájsť efektívne riešenie v prípade vyskytnutia sa krízovej situácie.

Kristína STANEKOVÁ – asistentka konateľa spoločnosti

Je zodpovedná za plnenie pomocných a doplnkových úloh súbežne s prácou konateľa spoločnosti. V jej kompetencii je evidencia, triedenie emailovej komunikácie. Okrem iného je zodpovedná za organizáciu a plánovanie schôdzok a biznis stretnutí. V jej pracovnej náplni sú aj marketingové činnosti spojené s propagáciou spoločnosti. Zameriava sa na pracovné príležitosti, ktoré rieši na tuzemskom pracovnom trhu.

Kristína je milá, komunikatívna, samostatná, proaktívna a zodpovedná a má príjemné vystupovanie.

Bc. Ľubomír KUŠNIARIK – hlavný obchodný zástupca spoločnosti

Je zodpovedný za všetky úkony v spoločnosti, ktoré akokoľvek súvisia s obchodnou činnosťou spoločnosti. Jeho profilácia je najmä na predaj a reprezentáciu produktov a služieb, ktoré spoločnosť ponúka v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Ľubomír je ambiciózny, má schopnosť pôsobiť presvedčivo, s dobrou slovnou zásobou a vyjadrovaním.

Ing. Radoslav JEŘÁBEK – hlavný účtovník spoločnosti

Je zodpovedný za vedenie účtovníctva a finančnú správu spoločnosti. V jeho kompetencii je aj mzdová agenda zamestnancov.

Radoslav je analytický typ, ktorý je počas výkonu svojej práce oddaný a zodpovedný. Rád po sebe kontroluje vykonanú prácu a snaží sa o čo najjednoduchšie ale najefektívnejšie možné riešenia.

Miriam ŠIMUNIOVÁ – personalistka, HR manažérka

Miriam je zodpovedná za personálnu agendu spoločnosti. Prioritnou činnosťou je pre ňu starostlivosť o obchodných partnerov. Zameriava sa na pracovné príležitosti, ktoré rieši na rakúskom pracovnom trhu.

Miriam myslí inovatívne a má veľkú predstavivosť, ktorú pretavuje do svojej práce. Je dobrá v self-managemente a rada sa učí nové veci, ktoré jej pomáhajú zdokonaľovať jej prácu.

Spoločnosť myslí na svojich zamestnancov a pravidelne im zabezpečuje možnosť rôznych školení v oblastiach ich pôsobenia. Zamestnanci MAS Services majú možnosť pravidelne sa zdokonaľovať a osobnostne rásť. Zamestnanci majú možnosť rozvíjať svoje soft ale aj hard skills, viac sa samo zdokonaľovať v oblastiach, ktoré si sami vytipujú. Súdržnosť tímu je upevňovaná pravidelnými mítingami počas, ale aj mimo pracovnej doby. Tieto mítingy upevňujú najmä interpersonálne vzťahy, ale slúžia aj na pripomienky a postrehy zamestnancov, ohľadne ich návrhov na zlepšenie či zefektívnenie činností. Medzi kolegami prevládajú harmonické vzťahy a priateľská atmosféra. Navzájom si pomáhajú pri náročnejších požiadavkách zadaných od klientov alebo partnerov spoločnosti. V prípade problému pohotovo reagujú a snažia sa o jeho  čo najplynulejšie riešenie, ktoré v čo najmenšej miere naruší komfort klienta alebo partnera.