Slovenčina English Deutsch

Pozícia zámočník

Rozširujeme náš tím pracovníkov a hľadáme vhodnú osobu, kandidáta do kolektívu na pracovnú pozíciu zámočník.
Môžu byť aj viacerí, avšak v tom prípade je nemecký jazyk v partii podmienkou.

Ako spoločnosť disponujeme rozličnými projektami na rôznych miestach v rozličných spoločnostiach najmä na území nemecka, slovenska, česka a talianska. Väčšinou sú pracovné ponuky určené pre živnostníkov, ale disponujeme aj ponukami na trvalý pracovný pomer.

Počet odpracovaných hodín: Individuálne, štandardne sa pracuje 10 hodín denne, možnosť pracovať aj sobotu 6-10 hodín. Týždenne možnosť mať až 60 odpracovaných hodín.

Opis pracovného miesta:

Zámočník je odborník, ktorý má zručnosti a skúsenosti vo viacerých oblastiach a technikách a pracuje s rôznymi typmi náradí, strojov a zariadení. Náplň práce zámočníka zahŕňa úlohy súvisiace s procesom drobných úprav najmä kovových materiálov.. Zámočník musí mať odborné vedomosti, skúsenosti a cit pre detail, aby zabezpečil kvalitu pripravovaných výrobkov. Práca zámočníka je kľúčová pre ostatné pracovné pozície v rôznych odvetviach priemyslu, nakoľko odbremeňuje svojou činnosťou pracovné povinnosti ostatných odborníkov (napr. zvárača, sústružníka, frézara, ohýbača, atď.). Ich odbornosť a zručnosti zabezpečujú plynulosť, bezpečnosť a spoľahlivosť výsledných výrobkov a efektívnejší výrobný proces.

Náplň práce:

 • montáž, nastavovanie a spúšťanie strojársko-technologických zariadení a ich častí do prevádzky
 • demontáž a odstavovanie strojársko-technologických zariadení a ich častí z prevádzky
 • bežné drobné opracovávanie súčiastok (sústruženie, frézovanie, brúsenie, vŕtanie, pílenie, ohýbanie, leštenie, …),
 • dodržiavanie BOZP a konkrétnych pracovných predpisov pri práci.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • minimálne 5 rokov odbornej praxe so zameraním zámočník,
 • čítanie a porozumenie výkresovej/plánovej dokumentácie,
 • časovú flexibilitu a ochotu cestovať (práca v turnusoch),
 • manuálna zručnosť, samostatnosť a precíznosť pri výkone práce,
 • podmienkou je znalosť nemeckého jazyka aspoň jeden v partií (minimálne tzv. pracovná nemčina v odbore), jeden v partii minimálne požadovaná znalosť je B1.

Benefity:

 • možnosť dlhodobej spolupráce (pri obojstrannej spokojnosti),
 • motivujúce finančné ohodnotenie na základe Vašich odborných skúseností a nadobudnutých zručností,
 • osobný prístup a komunikácia,
 • práca vo výbornom, stuženom kolektíve plnom usilovných členov,
 • splatnosť faktúry: na začiatok podľa Vašich predstáv, po vybudovaní dôvery štandardná splatnosť v 20-ty deň v kalendárnom mesiaci,
 • zálohová platba po osobnom dohovore a odkonzultovaní možná.

ODMENA: do 27 €/hod – na základe rokov odbornej praxe, znalosti cudzieho jazyka a požiadaviek ohľadne poskytnutia ubytovania.