Slovenčina English Deutsch

Partneri

WendtMaschinenbauGmbH& Co. KG

Wendt Maschinenbau GmbH & Co. KG je dodávateľom strojov pre gumárenský, plastový, keramický a obalový priemysel. Unikátne stroje vyrába na mieru podľa výkresovej dokumentácie zákazníkov. Hotové výrobne linky a systémy testujú a dodávajú a montujú, spúšťajú a servisujú. Spoločnosť poskytuje riešenia svojim zákazníkom prevažne v Nemecku, ale aj v medzinárodnom meradle. Spoločnosť má široké portfólio služieb od strojárskej výroby, cez zvárané zostavy a diely až ku konštrukcií prípravkov a zariadení a tým súvisiacich služieb. Internetová stránka spoločnosti: www.wendt-maschinenbau.de

Worthmann Maschinenbau GmbH

Worthmann Maschinenbau GmbH ponúka zákazníkom individuálne ale aj celkové riešenia v oblasti testovania tesnosti a automatizácie. Kľúčové kompetencie spočívajú v testovaní netesnosti hélia a ultrazvukovej detekcii plynových bublín vo vodnom kúpeli v kombinácii s automatizačnými riešeniami špecifickými pre zákazníka. Sme preto súčasťou zabezpečenia kvality a zabezpečujeme hladký priebeh priemyselnej sériovej výroby. Okrem toho sa zameriavajú aj na konštrukciu špeciálnych strojov a zariadení, využitie vodíka v priemysle a batériové riešenia. Spoločnosť v roku 2015 prevzala spoločnosť MACEAS GmbH. Internetová stránka spoločnosti: https://www.worthmann-ma.de

SSG Standard Solutions Group AB

SSG Standard Solutions Group AB sa už viac ako 60 rokov zaoberá vývojom služieb, noriem a kurzov na zvýšenie konkurencieschopnosti švédskeho priemyslu. Koncepcia zahŕňa navrhovanie spoločných štandardizovaných riešení spoločných problémov, ktoré sa vyskytujú v celom priemysle bez ohľadu na odvetvie. Výsledkom je široký, ucelený výber služieb, noriem a kurzov, ktoré pomáhajú zvyšovať produktivitu, zvyšovať bezpečnosť pracovného prostredia a zlepšovať udržateľnosť závodov, dodávateľov a zhotoviteľov. Internetová stránka spoločnosti: https://www.ssgsolutions.com/sv

Hörmann Intralogistics GmbH

Hörmann Intralogistics GmbH pokrýva širokú škálu služieb súvisiacich so strojovým parkom a intralogistickými systémami spoločností. Špecializujeme sa na obrábacie stroje pre automobilový priemysel a jeho dodávateľov, ako aj príbuzné odvetvia priemyslu. V našej ponuke služieb nájdete okrem inšpekcie aj údržbu a opravy všetkého druhu, ponúkame aj všetky služby pre komplexné intralogistické systémy od montáže a údržby až po modernizáciu. Portfólio zamerania spoločnosti pozostáva z komplexných služieb ohľadne hydraulických a pneumatických zostáv, ich konštrukcie a servisu, teleskopických krytov, servisu, kontroly, údržby a servisu strojov a zostáv. Okrem toho sa firma špecializuje na programovanie robotických systémov a výučbu robotických systémov. Internetová stránka spoločnosti: https://www.hoermann-intralogistics.com/de

FRAIMTEC GmbH

FRAIMTEC GmbH je stredne veľký poskytovateľ služieb pre montáž priemyselných výrobných zariadení a automatizáciu výrobných procesov. Zákazníci spoločnosti sú z rôznych krajín sveta, prevažne z automobilového priemyslu. Spoločnosť realizuje komplexné služby v oblastiach montáže zariadení, programovaní robotov a PLC, ktoré poskytuje samostatne alebo v rámci všetkých divízií. V oblasti montáže zariadení poskytuje služby v oblasti plánovania, realizácie, uvedenia do prevádzky a údržbe strojov, priemyselných zariadení a oceľových konštrukcií. Okrem toho spoločnosť poskytuje aj online a offline programovanie a skúšku robotov, ich automatizáciu a prispôsobenie na základe individuálnych požiadaviek klientov. Internetová stránka spoločnosti: https://www.fraimtec.de

Otte Hausetechnik GmbH

Otte Hausetechnik GmbH už viac ako 30 rokov pôsobí ako stredne veľký a inovatívny remeselný podnik v oblasti vykurovania, elektrotechniky, inštalatérstva a IT techniky. Zamestnanci spoločnosti pracujú pre súkromné ​​domácnosti, ako aj pre priemyselných a komerčných zákazníkov. Hlavné zameranie spoločnosti je poskytovanie služieb a zákazníckeho servisu v oblasti vykurovacej technológie, elektrickej inštalácie, dorozumievacie systémy, IT a sieťové technológie, individuálny dizajn kúpeľní a vetracie systémy obytných priestorov. Internetová stránka spoločnosti: https://otte-haustechnik.celseo.de

Antonio ZamperlaS.p.A.

Antonio Zamperla S.p.A. je talianska konštrukčná a výrobná spoločnosť založená v roku 1966. Je známa najmä vďaka vytváraniu rodinných atrakcií, vzrušujúcich jázd a horských dráh po celom svete. Spoločnosť vyrába horské dráhy, konkrétne sa zameriava na rodinnejšie horské dráhy, ktoré sa dajú ľahko sériovo vyrábať, demontovať a prepravovať na rôzne miesta. Je tiež významným výrobcom plochých atrakcií a príležitostne aj extrémnych horských dráh. Najvýznamnejšia zákazka spoločnosti bola v roku 1988 pre spoločnosť Walt Disney, kam dodala sedem atrakcií. Spoločnosť má skúsenosti a odborné znalosti v oblasti prepojenia prvých koncepcií dizajnu až po hotový výrobok. Okrem toho disponuje skúsenými inžiniermi, ktorí poskytujú poradenstvo pri kompletnom návrhu parku a následnej výstavbe. Spoločnosť neustále pracuje na výskume a vývoji, inovatívnom kreatívnom dizajne a využívaní najmodernejších technológií. Internetová stránka spoločnosti: https://www.zamperla.com

SEDLBAUER AG

SEDLBAUER AG je celosvetovo uznávaným poskytovateľom kvalitných riešení v oblasti elektromechanických zostáv a systémov, zdravotníckej techniky, indukčných komponentov a elektromobility. Vďaka komplexnému technologickému portfóliu a vysokej „vlastnej“ pridanej hodnote ponúka spoločnosť SEDLBAUER AG komplexné, individuálne a trhovo orientované riešenia s optimálnym pomerom ceny a výkonu. Produkty sú vyrobené v Nemecku a zaručujú maximálnu kvalitu, funkčnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť. Zákaznícke portfólio tvoria spoločnosti zo širokého spektra priemyselných odvetví, vrátane telekomunikácií, priemyselnej elektroniky, zdravotníckej techniky, elektromechaniky a elektromobily a železničnej techniky. Piliermi spoločnosti je zodpovednosť, kvalita a inovácie. Internetová stránka spoločnosti: https://www.sedlbauer.de

INAT s.r.o.

INAT s.r.o. sa špecializuje na priemyselnú automatizáciu v automobilovom priemysle, kde poskytuje komplexné služby od analýzy problému, cez návrh riešenia, technického a materiálového zabezpečenia, vypracovania projektovej dokumentácie až po kompletnú realizáciu a úspešné uvedenie zariadenia do prevádzky so zabezpečením technickej podpory. Služby a riešenia poskytujú klientom v rámci celej Európy. V súčasnosti portfólio služieb spoločnosti zahŕňa výrobu a montáž oceľových konštrukcií, strojárska výroba, elektrotechnika, frézovanie, rezanie vodným lúčom, tvorba elektrodokumentácie, návrh a statika oceľových konštrukcií a elektrorevízie. Spoločnosť poskytuje inovatívne riešenia v rámci všetkých poskytovaných službách. Internetová stránka spoločnosti: https://www.inat.sk

KAMtecGmbH

KAMtec GmbH sa špecializuje na vysokokvalitnú automatizáciu, navrhovaním, programovaním a konštruovaním plne automatických výrobných systémov podľa požiadaviek klientov. Svoje služby poskytujú naprieč jednotlivými odvetviami v rámci celého Nemecka. Spokojnosť zákazníkov a pozitívna spätná väzba od nich je pre spoločnosť veľmi dôležitá. Okrem toho, zabezpečovania kvality a bezpečia pri práci je pre spoločnosť najvyššou prioritou. Pre stroje a výrobné linky spoločnosť používa len špičkové prvotriedne systémy a materiály. Internetová stránka spoločnosti: https://www.kamtec-gmbh.de

DIGILED GmbH

DIGILED GmbH sústreďuje svoju podnikateľskú činnosť v oblasti inovatívnych energetických koncepciách v oblasti technológie LED osvetlenia a panelov. Zákazníci spoločnosti pochádzajú z oblasti priemyselných podnikov, obchodných domov, výrobcov nábytku, remeselných firiem, nemocníc, domovov dôchodcov a obcí a sú situovaní na území celého Nemecka. Prostredníctvom individuálneho výberu vhodných riešení LED osvetlenia v závislosti od projektu spoločnosť zohľadňuje rôzne požiadavky našich zákazníkov a nachádza pre nich to najlepšie, špecifické riešenie. Jedným zo zameraní našich aktivít je vývoj a výroba špeciálnych svietidiel podľa požiadaviek zákazníkov, ktorými sú napríklad svetlá s UVC žiarením. Internetová stránka spoločnosti: https://www.digi-led.de

HörnleinUmformtechnikGmbH

Hörnlein Umformtechnik GmbH vyvíja a vyrába technologicky vyspelé zostavy a systémy pre budúcu mobilitu, vďaka čomu sú vozidlá spoľahlivejšie, ekologickejšie a hospodárnejšie. Spoločnosť je v tejto oblasti svetovým lídrom a spolu so svojimi zákazníkmi vykonáva priekopnícku prácu v oblasti e-mobility a hybridných vozidiel. Materská spoločnosť pôsobí na nemeckom trhu, avšak spoločnosť cez svoje dcérske spoločnosti pôsobí aj na slovensku, v mexiku, v číne a plánovaná je aj expanzia na americký trh. Spoločnosť vykonáva a poskytuje široké spektrum služieb a výrobných technológií, od základných technológií, cez strojné inžinierstvo až po e-mobilitu pričom disponujú širokým portfóliom výrobného know-how. Internetová stránka spoločnosti: https://www.hoernlein.com

DURA Automotive Systems, LLC

DURA Automotive Systems, LLC je popredným svetovým dodávateľom v automobilovom priemysle, ktorý sa špecializuje na navrhovanie, inžinierstvo a výrobu produktov automobilovej mobility vrátane dielov a systémov na podporu prechodu na elektrické vozidlá. Cieľom spoločnosti je zohrávať vedúcu úlohu v rozvoji bezpečnej, udržateľnej a inovatívnej mobility. Zameranie spoločnosti na inovácie výrobkov a efektívnosť procesov vytvára odborne spracované ľahké výrobky a mechatronické systémy, ktoré poskytujú vynikajúcu funkčnosť a hodnotu. Spoločnosť sa predovšetkým zameriava na výrobu automobilových komponentov vrátane riadiacich systémov, exteriérových systémov a ľahkých konštrukčných systémov. Internetová stránka spoločnosti: https://durashiloh.com

WernerKochMaschinentechnikGmbH

Werner Koch Maschinentechnik GmbH sa prioritne zameriava výrobou dopravníkov a dávkovačov, ich inštaláciou a zosúladením s výrobnou činnosťou dodávaného podniku. Okrem inštalácie poskytuje služby ohľadom distribúcie, dodania a výmeny náhradných dielov a výkonu údržby. Zariadenia spoločnosť inštaluje po celom svete prostredníctvom dcérskych spoločností vo Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Rusku, Indii a Číne. Už viac ako 40 rokov je spoločnosť KOCH-Technik synonymom inovácií, presnosti, modulárnej flexibility a nákladovej efektívnosti miešania, dávkovania, dopravy, sušenia a skladovania plastových granulátov. Zariadenia a systémy na spracovanie plastov na celom svete dokazujú akceptáciu a vysokú úžitkovú hodnotu systémov spoločnosti v každodennej výrobe. Internetová stránka spoločnosti: https://www.koch-technik.com

ListecSwiesstechnik AG

Listec Swiesstechnik AG sa zameriava na široké spektrum odborného poradenstva ohľadne zvárania, rôznych skúšok a opráv. Spoločnosť okrem iného vykonáva globálny dohľad nad zamestnancami v oblasti zváračských prác, ktorých pracovná pozícia si to vyžaduje. Ide najmä o pozície IWS, IWT a IWE. Spoločnosť poskytuje služby prioritne v rámci územia švajčiarska ale pôsobí aj v zahraničí. Okrem toho, spoločnosť poskytuje poradenstvo ohľadne výberu materiálu, konštrukcií a výpočtov, výberu zváracích postupov, zváracích výkresov, kvalifikácii spoločnosti a zváračského personálu, kontroly kvality, monitorovania a skúšania. Internetová stránka spoločnosti: https://listec.ch

MSW MontageserviceGmbH

MSW Montageservice GmbH sa zameriava na služby v oblastiach montáže strojov, špeciálnych strojov a zariadení, údržby a servisu, elektrotechnických prác v strojárstve, prestavbe strojov a priemyselných zariadení, zváračských prác rôznymi metódami zahŕňajúc aj röntgenové zváranie, a v oblasti výstavby potrubí a kovových konštrukcií. Spoločnosť je kompetentným partnerom v oblasti elektrotechnickej a strojárskej výstavby, prestavby, demontáže a údržby priemyselných zariadení. Naši samostatne zárobkovo činní odborníci vás podporia pri výrobe, externej montáži, uvedení do prevádzky a údržbe vašich strojov a zariadení. Taktiež a zameriavajú na pomoc so začatím podnikania a hľadaním vhodných pracovných ponúk pre rôzne pozície. Spoločnosť zabezpečuje profesionalitu a kvalitu pre každého zákazníka vďaka kvalifikovanému tímu. Internetová stránka spoločnosti: https://www.msw-team.de

Maschinenfabrik Max KroenertGmbH& Co. KG

Maschinenfabrik Max Kroenert GmbH & Co. KG je nemecká spoločnosť, ktorá vyvíja, konštruuje a vyrába prispôsobené riešenia liniek na kľúč v oblasti technológie povrchovej úpravy materiálov podobných pásu, ako je papier, fólia a film. Okrem kompletných liniek je možné navrhnúť a dodať komplexný sortiment navíjacích a prevíjacích strojov, modulárnych poťahovacích systémov a vyspelé technológie sušenia, zvlhčovače a laminovacie systémy. Výrobné linky sú odrazom najvyššej úrovne technických znalostí, funkčnej spoľahlivosti, dlhých prevádzkových časov a inovácií. Spoločnosť spolupracuje so zákazníkmi zo všetkých priemyselných odvetví na celom svete. V priebehu desaťročí spoločnosť vybudovala najmodernejšie výskumné, vývojové a testovacie centrá. Internetová stránka spoločnosti: https://www.kroenert.de

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r. o.

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r. o. sa zaoberá výrobou a ponukou rozsiahleho portfólio nákladných vagónov, podvozkov, komponentov, výkovkov a odliatkov. Disponuje modernými technológiami delenia materiálu s vysokou presnosťou, osvedčeniami a certifikátmi potvrdzujúcimi kvalitu zváracích postupov. Svoju podnikateľskú činnosť smerujú na široký sortiment strojárskych výrobkov – od drobných až po náročné veľkorozmerné konštrukcie pre železničnú prepravu. Počas celej životnosti vagónov a podvozkov dokáže zabezpečiť plný rozsah opráv, revízií, prestavieb a servisu. Vďaka značným investíciám za posledné roky spoločnosť vyrába nákladné vagóny spĺňajúce najvyššie technické a kvalitatívne požiadavky. Spoločnosť je európskym lídrom vo vývoji a výrobe nákladných vagónov a taktiež spoľahlivým dodávateľom pre významné európske prepravné spoločnosti. Internetová stránka spoločnosti: https://tvtlmace.sk

SAT AnlagentechnikGmbH

SAT Anlagentechnik GmbH (alebo SAT STERLING) je už viac ako 50 rokov jedným z najinovatívnejších vývojárov a niekoľkých svetových dodávateľov automatizovaných plniacich a testovacích systémov v oblasti konečnej montáže automobilov pôsobiaca na prevažne nemeckom trhu. Okrem toho spoločnosť poskytuje riešenia automatizovaných zariadení pre mnohé ďalšie výrobky, ktoré si vyžadujú presné plnenie tekutinových systémov. Technológiu zariadení a systémov charakterizujú najmä technologické koncepcie orientované na budúcnosť a vysoko moderné programovanie riadenia. Efektivitu a účinnosť zariadení dokazujú tisíce výrobných zariadení bezpečne a úspešne prevádzkovaných v službách popredných korporácií v automobilovom priemysle na celom svete. Internetová stránka spoločnosti: https://www.sat-sterling.com